Danserinde


Intro


Min hensigt er at samle en kreds af interesserede og skabe en ydre ramme
hvor vi kan være åbne, nær-værende,
i flow og medskabende.

Det er min vision at vi mødes 8 gange om året...

Læs mere...

Fri dans i fælles lydrum


Jeg tilbyder et guidet forløb med bevægelse, åndedræt og stemme som indledning til fri dans i fælles lydrum, afsluttet med enkel integration / meditation.

Ingen snak, ingen visualisering eller lange forklaringer - det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med bevægelse, dans, sang eller meditation og ønsker at opleve og udvikle disse former for væren med andre.

Min hensigt er at samle en kreds af interesserede og skabe en ydre ramme
hvor vi kan være åbne, nær-værende,
i flow og medskabende.

Det er min vision at vi mødes 8 gange om året:

Læs mere...

Danserinden


Jeg har en 3-årig uddannelse som bevægelsespædagog og er cand.mag. i religionsvidenskab.

Jeg har intensive erfaringer med trancedans, ritualer, meditation - og andre former, der kredser om væren-i-nuet, orkanens øje...

Frihed under ansvar!

people.tribe.net/tinne/photos

Kærlig hilsen

Tinne